KANAL-JET – Specijalizovano vozilo za probijanje kanalizacionih začepljenja

KANAL-JET je specijalizovano vozilo koje se koristi za probijanje kanalizacionih začepljenja i usisavanje gustog sadržaja kanalizacije ili različitih vrsta izuzetno gustog taloga.

Upravljanje vozilom

Upravljanje vozilom je dizajnirano sa fokusom na jednostavno rukovanje sa komandama u kabini kao i komandama na boku vozila. Rezervoar je cilindričnog oblika od prohromskog lima, ukupne zapremine rezervoara 12000 litara, poprečno je podeljen pomerljivom nepropusnom pregradom.

Prvi deo rezervoara može biti podešen tako da zapremina čiste vode iznosi od 2000 do 10000 litara za čistu vodu, a zapremina od 2000 litara za odpadnu vodu, ili obrnuto zapremine od 2000 do 10000 litara za otpadnu vodu a zapremina od 2000 litara za čistu vodu. Rezervoar poseduju revizione otvore, poseduje sigurnosni ventil za vakuum kao i sigurnosni ventil za nadpritisak, pokazivači nivoa čiste I otpadne vode sa plovkom od prohroma i senzorom za kontrolu nivoa i automatsko isključenje pumpe pri minimalnom nivou vode.

Plovak od prohroma u rezervoaru obezbeđuje automatsko zatvaranje kada je rezervoar pun. Nadgradnja poseduje vakuum pumpu MORO i pumpu visokog pritiska PRATISSOLI. Vakuum pumpa MORO, automatski se podmazuje dok na usisu iz rezervoara poseduje filter (ciklon) sa mogućnošću pražnjenja. Pumpa visokog pritiska PRATISSOLI maksimalnog radnog pritiska pumpe 300 bara i protokom 340 litara/minut-u (ventil za kontinualnu regulaciju radnog pritiska 0-250 bara). Filter za vodu na usisu u pumpu, finoće 100-360 mikrona. Nadgradnja poseduje mogućnost za istovremeni rad vakum pumpe i pumpe visokog pritiska.

Vitlo sa usisnim crevom prečnika 120 mm, dužine 30m, čije upravljanje se vrši strelom za manipulaciju opsega rotacije 180˚. Pored vitla za usisavanje mogu se koristiti creva istog prečnika u dužini od 60 m, koja se mehanički
mogu priključiti na usisni ventil koji se nalazi na spoljnjoj strani cisterne. Na zadnjem delu ugrađena su dva fizički odvojena rotaciona doboša za creva sa hidrauličkim pogonom i automatskim slagačem creva od 1” I 0,5”. Radni
pritisak (creva visokog pritiska dužine 100 metara) je 250 bara.

 

JET-SYSTEM ZA ČIŠĆENJE I HIDRODINAMIČKO ISPIRANJE

Jet-System za čišćenje i hidrodinamičko ispiranje kanalizacija i cevastih provodnika se generalno sastoji iz dve bočne komore sa čistom vodom i hidrodinamičnim uređajem sa pumpom visokog pritiska koja je opremljena sa sigurnosnim ventilom za regulaciju pritiska, uređajem za motanje i specijalnim crevom sa odgovarajućom mlaznicom. Dejstvom vode pod visokim pritiskom i korišćenjem principa pomeranja se mlaznica u cevastom provodniku pomera unapred pri čemu ona cilja crevo celom njegovom dužinom.

Usled ponovnog motanja creva na motaču pomoću uljedinamičkog motora, mlaznica naposletku sprovodi materijal koji je zapušio cevasti provodnik u pravcu jaruge, šahte itd. Za različite zahteve prilikom rada stoji na raspolaganju širok spektar različitih mlaznica različitih oblika i dimenzija (npr. mlaznica za glodanje za sečenje korenja,
mlaznica u obliku piramide za čvrste naslage masnoće, kamenca itd…)

 

KOMBINOVANI SISTEM ZA USISAVANJE

Kombinovani sistem za usisavanje se sastoji iz istovremenom hidrodinamičkog ispiranja kanalizacija ili cevastih provodnika i vakuumskog usisavanja materijala koji se uklanja. U osnovi Jet principa se nalazi hidrodinamička sila mlaznice koja se pomera unapred usled dejstva vode pod visokim pritiskom. Mlaznica sa sobom povlači i crevo u celoj njegovoj dužini. Usled ponovnog namotavanja creva na motaču pomoću uljedinamičkog motora, mlaznica na kraju odvodi materijal koji je odgovoran za začepljenje cevastog provodnika u pravcu jaruge, šahte itd…

Istovremeno se materijal usisava pomoću vakuuma koji je napravila vakuumska pumpa I usisava se pomoću zadnjeg creva u rezervoar. Pražnjenje i ispiranje sledi istovremeno kroz preuzimanje koristeći celu prenosnu snagu, celokupnu snagu motora. Korišćenjem sporednog pogona je dodatno moguće pogoniti čitav niz dodatnih delova usled čega višestruka oprema može da ispuni zahteve različitih kupaca.

KOMBINOVANI SISTEM ZA USISAVANJE

 

Čišćenje septičkih jama

Čišćenje septičkih jama je proces uklanjanja naslaga i otpadnih materija iz septičke jame kako bi se održala njena ispravnost i sposobnost da razgradi otpad. Ovo se obično radi pomoću specijaliziranog kamiona koji pumpa sadržaj iz jame i transportuje ga na odgovarajuće mesto za dalju obradu.

Postupak takođe uključuje čišćenje i proveru sistema kanala i cevi kako bi se osiguralo da ne postoji začepljenje ili druge probleme.

 

Mašinsko-električno odgušivanje – otpušenje cevovoda

 

Inspekcija cevi – video monitoring

Inspekcija cevi se odnosi na proces kontrole i pregleda unutrašnjosti cevi korišćenjem različitih tehnika i opreme. Ova inspekcija se obično obavlja kako bi se identifikovali problemi poput korozije, naprsnuća, začepljenja ili drugih štetnih promena unutar cevi.

Inspekcijom se mogu utvrditi i preventivne mere za zaštitu cevi, što može sprečiti katastrofalne probleme u budućnosti.

Dozvole i rešenja

Rešenje

Rešenje o upisu u registar za obavljanje delatnosti trgovaca otpadom

Integralna dozvola

Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada

Dozvola – vodovod

Ugovor o pražnjenju otpadnih voda iz septičkih jama i ostalih otpadnih voda

Ukoliko imate probleme sa kanalizacijom ili Vam treba čišćenje otpadnih voda, pozovite nas na broj telefona ili nas kontaktirajte putem naše kontakt forme kako biste zakazali svoj termin.